Tìm hiểu 1 MB GB TB PB bằng bao nhiêu KB Byte

1MB GB TB PB đơn vị tính dùng trong tin học, nhiều bạn đọc muốn biết thông tin về các đơn vị MB,GB, TB, TB nhưng không biết là đơn vị này được đo lường như thế nào? Cùng tìm hiểu xem 1GB = MB = KB nhé?

Tìm hiểu 1MB GB TB PB bằng bao nhiêu KB MB

Đơn vị Byte (B), YB (YottaByte) là gì?

Chúng ta cùng tìm hiểu về đơn vị nhỏ nhất đến lớn nhất trong tin học là gì: B KB MB GB TB PB EB ZB YB.

Tuy nhiên thì trong đơn vị tin học chúng ta chỉ thấy được các đơn vị thường dùng nhất là Byte, KB, MB, GB, TB còn các đơn vị còn lại chúng quá nhỏ hay quá lớn nên không thường xuất hiện trong bảng này.

Bảng các đơn vị đo lường B, KB, MB, GB quy đổi như thế nào? 

1B (Byte) 8 bits
1KB (Kilobyte) 1024B (Bytes)
1MB ( Megabyte) 1024KB (Kilobytes)
1GB (Gigabyte) 1024MB (Megabytes)
1TB (Terabyte) 1024GB (Gigabytes)
1PB (Petabyte) 1024TB (Terabytes)
1EB (Exabyte) 1024PB (Petabytes)
1ZB (Zettabyte) 1024EB (Exabytes)
1YB (Yottabyte) 1024ZB (Zettabytes)

Như vậy thì 1MB = ? Kb = ? TB = ? PB

  • 1MB = 1024KB
  • 1GB = 1024 MB = 1024x1024KB
  • 1TB = 1024GB = 1024x1024x1024MB = 1024x1024x1024x1024KB
  • 1PB = 1024TB = 1024x1024GB = 1024x1024x1024MB = 1024x1024x1024x1024KB

Vậy thi câu hỏi 1 GB bằng bao nhiêu MB, 1GB = KB rất đơn giản đúng không nào? Nếu bạn cần câu hỏi gì thêm hãy comment bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp nhé?

Tin tức liên quan